Maurtuva Vekstgård

 


Kjerstin Heggdal Grimstad

Daglig leder på Maurtuva Vekstgård.

Mobil: 90 89 86 96
Epost: kjerstin@maurtuva.org


Ida Stene Tangstad

Faglig ansvarlig for tilbud til hjemmeboende med diagnosen kognitiv svikt og demens på Maurtuva Vekstgård.

Mobil: 97 11 47 89
Epost: ida@maurtuva.org

trude-sirkel
Trude Hoff

Faglig ansvarlig for FamilieFakultetet, Sakkyndige oppdrag og Psykologtjenesten, samt psykolog for GårdsPensjonatet.

Mobil: 41 52 19 00
Epost: trude@maurtuva.org