Maurtuva Vekstgård

Aktivitetsdager på Maurtuva

Sykdommen demens kan ramme i ung alder (definert som før fylte 65 år). For oss alle er det å bli sittende hjemme uten sosial kontakt med andre en rask og sikker vei til et dårligere liv, både for en selv og dem omkring. Å være en del av et sosialt fellesskap derimot, og å drive med fysisk aktivitet og praktiske arbeidsoppgaver man trives med og mestrer – det er oppskriften på økt livsglede. Spe på med gode mat- og naturopplevelser – og vi har oppskriften på en helt vanlig aktivitetsdag på Maurtuva Vekstgård som arrangeres hver torsdag (unntatt Skjærtorsdag og torsdagen i romjula) fra og med januar 2020.

Målgruppen for tilbudet er altså yngre personer med demensdiagnose og dette er et tilbud som kommunene kan benytte som en del av sitt tjenestetilbud til gruppen yngre personer med demenssykom. Det er definerte inklusjons- og eksklusjonskriterier for tilbudet.


Inklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier


Dagsplan for aktivitetsdagene:

Tid Aktivitet
Fram til kl. 09.30 Folk kommer kjørende selv eller vi henter etter avtale hjemme hos deltakerne.
09.30-10.30 Solid frokost i trivelig lag.
10.30-13.30 Aktiviteter ute og inne alt etter interesser, årstid, vær- og føreforhold og dagsform. Vi legger her inn bolker med faglige tema plukket fra Livsmestrings-kurset.
13.30-14.30 Middag
14.30 Heimtur