Maurtuva Vekstgård

FamilieFakultetet

Vi tilbyr kurs for foreldre med barn i alderen fra 0 til 6 år. Kursets mål er å bidra til å øke foreldrenes kompetanse til å ta vare på seg selv, sine barn og sitt hus og heim.

For å være gode omsorgspersoner for våre barn må vi ha lært å gi omsorg til den vi har primæransvar for i livet – nemlig oss selv. Hvis alarmen går under flyturen skal du alltid ta på deg oksygenmaska selv først før du tar på barnet du har med deg. Dette er et godt bilde på hvordan det er i livet også.

Den gode omsorgsperson er i stand til å ta vare på seg selv på en god måte. Når jeg som person føler meg ivaretatt, anerkjent og i stand til å sette grenser, vil jeg være i stand til å ta vare på dem omkring meg også. Det sies at man må være glad i seg selv for å klare å være glad i dem rundt seg. Det handler om å ha blitt sett for å klare å se.

Privatpersoner kan også kontakte oss om tilbud, innhold og pris forankret i FamilieFakultetsmodellen.


 


 

Å se og bli sett

Barnet mitt utvikles til et trygt menneske når det blir sett av meg. For å kunne se mitt barn må jeg kunne se meg selv. For å kunne se meg selv må jeg selv ha blitt sett som barn.

Jeg må våge å bli sett, slik at jeg kan lære å se meg selv. Kun på den måten kan jeg bli god på å se mitt barn. Og slik kan jeg gi mine barn det viktigste av alt – en trygg grunnmur å bygge resten av livet på!

Sagt på en annen måte: Foreldre kan slite med den viktigste rollen de har i livet – nemlig foreldrerollen. Grunnene til det kan være mange. En av dem kan være at man selv har hatt foreldre som ikke mestret foreldrerollen på en god måte. Det er ikke lett å gi videre det man selv aldri har fått. Og det er ikke lett å se at det man selv fikk ikke var tilstrekkelig når man ikke vet om noe annet. FamilieFakultetet er et tilbud til biologiske foreldre som gjør positiv endring mulig.

Noen har sagt: ”Det er i menneskelige relasjoner at mennesker blir skadet – og det er i menneskelige relasjoner at mennesker kan bli hel igjen”. Å våge å bli sett krever mot. Det krever mot til å våge at noen tåler min sårbarhet, mine følelser – hele meg. Å våge å bli sett krever vilje – vilje til endring . Enhver varig endring skjer med små steg i retning mot et ønsket mål. Det er første steg på veien mot ønsket mål – målet om et verdig og anerkjent liv for seg og sine.

Kurspakken skreddersys hver deltakers ønsker og mål ut fra FamilieFakultetes vide fagplan: