Maurtuva Vekstgård

Flyktninger og integrering

Sommerdager på Maurtuva Vekstgård er et tilbud for barn på Leira asylmottak der gode, trygge og aktive dager og sosialt fellesskap er selve kjernen.

Vi legger opp til rause og trivelige måltider (frokost og middag) og aktiviteter tilpasset barna. De skal oppleve mestring og få bruke kroppen i trygge rammer på gården. De vil kunne ha kontakt med dyr, leke ute og inne og delta i meningsfulle og nyttige arbeidsoppgaver. På gården har vi en frodig hage med nytte- og prydvekster. Her skal vi følge prosessen fra jord til bord og bruke råvarer fra hagen når vi lager frokost og middag.

Vi vil legge til rette for at dagene på gården kan bli et friminutt der fokuset blir her og nå, der trivsel, mestring, dyre- og naturopplevelser står i sentrum. Målet er at ungene skal reise hjem med god stemning i kroppen og smil om munnen og de skal glede seg til neste gang de skal på gården. De som har med seg sine foreldre skal oppleve at foreldrene også har gode dager, slapper av og koser seg. Dette vil også være positivt for barna.

Livsglededager på Maurtuva Vekstgård – et dagtilbud for flyktninger som bor på Leira asylmottak

På Maurtuva har vi kompetanse på gårdsdrift og agronomi. Her har vi kompetanse på kost og ernæring, måltidslære og heimkunnskap. Og viktigst av alt: Her har vi kompetanse på å møte mennesker i sårbare situasjoner, der motstand kan oppleves som det beste forsvar og der den gode samtalen kan skape en forløsende kraft ingen så komme før den plutselig var der.

På gården senkes skuldrene, stresset synker og energi frigis dermed til mer konstruktive prosesser. Vi tenker at dagene på gården skal bli noe deltakerne gleder seg til i forkant, koser seg på når de deltar og opparbeider gode minner om i etterkant. Slik vil dagen på gården generere effekt langt ut over de timene deltakerne er på gården.

Livsglededager på Maurtuva skal bidra til livsglede og framtidstro for deltakerne og noe å glede seg til som er forutsigbart og kontinuerlig. Vi ønsker å gi deltakerne innblikk i og lærdom om det å leve i og være en del av det norske samfunnet.

Vi tror at deltakelse i meningsfulle og nyttige aktiviteter på gården skal bidra til mestringsopplevelser, styrket trygghet på seg selv, sin livssituasjon og framtida.