Maurtuva Vekstgård

GårdsPensjonatet

Maurtuva GårdsPensjonat er et toårig innovasjonsprosjekt der målet er å utvikle et attraktivt, fleksibelt og individorientert overnattingstilbud for yngre personer med diagnosen kognitiv svikt og demens i en tidlig fase.

Programmet for helgene består av en god miks av kursing (lære om sykdommen), veiledning 1-1 og i grupper (å leve med sykdommen), trivselsaktiviteter, fysisk aktivitet, gode pauser og mat og drikke på solid kulinarisk nivå. Tilbudet på Maurtuva GårdsPensjonat utvikles sammen med dem det gjelder, det vil si sammen med den som har fått diagnosen, pårørende (ektefelle, barn etc.) og nærnettverket (nær familie, venner).

Dette er GårdsPensjonatet

Potensielle deltakere i prosjektet er personer som:Tildeling av plass på Pensjonatet

Det er lege Marte Kvello-Alme ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger som tildeler plasser til GårdsPensjonatet i samråd med hukommelsesteamene i de forskjellige kommunene som er med i prosjektperioden. Det er kommunene fra Snåsa i nord til Stjørdal i sør som er invitert med på innovasjonsprosjektet. Her på Maurtuva Vekstgård har vi fem soverom.

Inklusjons- og eksklusjonskriterier for tilbudet

Kriterier for å bli deltaker på Maurtuva GårdsPensjonat

Kriterier for å slutte som deltaker på Maurtuva GårdsPensjonat

Følgeforskning

Vi har hatt med følgeforskning på prosjektet. Demensplanen 2020 (Regjeringens styringsdokument) stimulerer til innovasjon, forskning og kunnskapsdeling på dette området. Forskerne Morten Stene og Håkon Sivertsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling og forskeren Bente Nordtug fra Nord Universitet har stått for følgeforskning på prosjektet i 2018. Forskningen er finansiert av Regionalt Forskningsfond og har fulgt prosjektet på tre områder:

Forskningsrapporten ble publisert 22.03.19 og ligger her ›

Helgene i prosjektperioden:

Måned og år Dato
Mars 2018 2. – 4. mars
Juni 2018 1. – 3. juni
September 2018 7. – 9. september
Desember 2018 7. – 9. desember
Mars 2019 8. – 10. mars
Juni 2019 14. – 16. juni
September 2019 13. – 15. september
Desember 2019 6. – 8. desember

Samarbeidspartnerne i prosjektet

Prosjektet er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Inderøy kommune og Inderøy Sanitet.