Maurtuva Vekstgård

GårdsPensjonatet

Et toårig innovasjonsprosjekt der målet er å utvikle et attraktivt, fleksibelt og individorientert overnattingstilbud for yngre personer med diagnosen kognitiv svikt og demens i en tidlig fase.

Programmet for helgene vil bestå av en god miks av kursing (lære om sykdommen), veiledning 1-1 og i grupper (å leve med sykdommen), trivselsaktiviteter, fysisk aktivitet, gode pauser og mat og drikke på solid kulinarisk nivå. Tilbudet på Maurtuva GårdsPensjonat skal utvikles sammen med dem det gjelder, det vil si sammen med den som har fått diagnosen, pårørende (ektefelle, barn etc.) og nærnettverket (nær familie, venner).

 

Dette er GårdsPensjonatet

 

Potensielle deltakere i prosjektet er personer som:Tildeling av plass på Pensjonatet

Det er lege Marte Kvello-Alme ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger som tildeler plasser til pensjonetet i samråd med hukommelsesteamene i de forskjellige kommunene som er med i prosjektperioden. Her på Maurtuva Vekstgård har vi seks soverom, så på GårdsPensjonetet har vi plass til seks pensjonærer.

 

Inklusjons- og eksklusjonskriterier for tilbudet

Kriterier for å bli deltaker på Maurtuva GårdsPensjonat

 

Kriterier for å slutte som deltaker på Maurtuva GårdsPensjonat

 

Følgeforskning

Vi har med følgeforksning på prosjektet. Demensplanen 2020 (Regjeringens styringsdokument) stimulerer til innovasjon, forskning og kunnskapsdeling på dette området. Forskerne Morten Stene og Håkon Sivetsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling og forskeren Bente Nordtug fra Nord Universitet skal følgeforske på prosjektet mens det ruller og går. Forskningen dette første året er finansiert av Regionalt Forskningsfond og den skal følge prosjektet på tre områder:

 

Helgene i prosjektperioden:

Måned og år Dato
Mars 2018 2. – 4. mars
Juni 2018 1. – 3. juni
September 2018 7. – 9. september
Desember 2018 7. – 9. desember
Mars 2019 1. – 3. mars
Mai/juni 2019 31. mai – 2. juni
September 2019 6. – 8. september
Desember 2019 6. – 8. desember

 

Samarbeidspartnerne i prosjektet

Prosjektet er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Inderøy kommune og Inderøy Sanitet og deltakere til pensjonatet rekrutteres fra kommunene Inderøy, Verdal, Levanger, Stjørdal og Snåsa.