Maurtuva Vekstgård

Psykologtjenesten

Vår psykolog tar i mot enkeltmennesker, par og familier til veildening på vår tilbaketrukne gård i idylliske omgivelser med historisk atmosfære.

 

FamilieterapiPsykologPsykologtjeneste for deg over 60

FosterheimsveiledningParterapiPriser

 

Våre tilbud

Familieterapi – foreldreveiledning – konflikthåndtering

Målet med familieterapi er å bidra til positivt familiesamspill til det beste for barna og foreldrenes opplevelse av å mestre foreldre-, steforeldre- eller fosterforeldrerollen. Samtalene foregår med en eller to terapeuter til stede.

Voksne som tar et ubetinget ansvar for eget liv, foreldreskap og familierelasjon bidrar til sunnere barn og familier. Opplevelser fra egen barndom og oppvekst kan oppstå som et hinder når det gjelder å se sine egne barns behov og være en ansvarlig voksen i relasjonen. Det er ikke alltid så mye som skal til for skape endring.

Familieterapi er for dere som:

 • Opplever foreldrerollen eller familierelasjonen vanskelig, frustrerende eller bekymringsfull
 • Vil øke muligheten til å ha en bedre familierelasjon og gi barn ansvar for en god barndom og oppvekst
 • Tar et ubetinget ansvar for eget liv, foreldreskap og familierelasjon
 • Er nysgjerrige og ønsker å utforske mulighetene for å lære noe om dere selv, og på den måten bli bedre foreldre for deres barn
 • Opplever konflikt i familierelasjonene til egne barn, foreldre/besteforeldre, den andres barn eller lignende
 • Opplever konflikter med større barn eller barn som er på vei inn i voksenlivet
 • Skal få en «mine, dine og våre felles barn»-familie til å fungere på en god måte
 • Er fosterforeldre og kjenner behov for veiledning på samspill og familieliv

I faser av prosessen der det er hensiktsmessig å samle flere familiemedlemmer er det nødvendig å være to terapeuter for å ivareta alle underveis i samtalen. Dette vil gjenspeile seg i pris – se prisliste nederst på siden. Vi avtaler dette underveis i prosessen med familien.

 

 


 

 Psykolog

Du trenger ingen bestemt grunn for å kontakte Maurtuva Psykologtjeneste. Du må heller ikke ha henvisning fra lege, og kan regne med å få time relativt raskt. Du kan bestille en prøvetime, og etter den bestemme deg for om dette er noe du vil gå videre med.

Samtaler med psykolog er for deg som:

 •  Tror det kan være nyttig for deg
 • Synes du trenger det
 • Trenger å rydde litt opp i ting
 • Ønsker personlig utvikling
 • Har problemer som du tror en psykolog kan hjelpe deg med
 • Opplever at du sliter i hverdagen din
 • Ønsker å lære mer om et selv
 • Ønsker å føle deg tryggere på deg selv
 • Trenger at noen kan lytte til hva du har å si
 • Lurer på hvorfor du oppfører deg som du gjør
 • Trenger råd i forhold til en livssituasjon
 • Er nysgjerrig på deg selv
 • … og 100 andre grunner som ikke er tatt med her..

Psykologtjeneste for deg over 60

Flere og flere eldre lever et innholdsrikt liv helt til de forlater jorden. Det er mange likhetspunkter mellom eldres og yngres psykiske helse. Det å være redd når du er 18 år er ikke nødvendigvis forskjellig fra det å være redd når du er 68 år. Selvutvikling er aldri for sent.

Psykologtjeneste for deg over 60 er for deg som:

 • Forbereder deg til pensjonsalder
 • Vil bearbeide opplevelse av tap og sorg
 • Ønsker tilbakeblikk ved avgjørende overganger i livet
 • Ny fase – nye muligheter!
 • Ønsker å sortere og reflektere fra barndom og voksenliv
 • Sliter med ensomhet
 • Har vanskelige tanker om døden
 • Har en belastende pårørenderolle

 


 

Veiledning av fosterforeldre

«For å sikre god faglig oppfølging av barn plassert i fosterhjem, er det vesentlig å gi fosterforeldre kunnskapsbasert veiledning. Dette vil gjøre fosterforeldrene tryggere i sin rolle som omsorgspersoner, styrke motivasjonen deres og redusere risikoen for at fosterbarn opplever nye brudd og en fortsatt ustabil omsorgssituasjon» (kap. 9.2.6., St.prop. 106 L, Endringer i barnevernloven).

Å ta på seg ansvaret for et eller flere barn gjennom å bli fosterfamilie er en givende og samtidig meget krevende oppgave. Barn som av en eller annen grunn må flyttes til en fosterfamilie har ofte med seg opplevelser og erfaringer som kan være med å gi større eller mindre grader av utfordringer i forhold til å finne plassen sin i den nye familien og veien videre i livet. Fosterforeldrene skal bygge en trygg relasjon til barnet gjennom kjærlighet, omsorg, anerkjennelse og forståelse. For å kunne stå godt i denne oppgaven over tid har vi erfaring med at jevnlig veiledning er viktig for å sikre at fosterforeldrene og familien opplever at motbakkene blir forståelige, overkommelige og etter hvert ikke så store.

Veilederteamet på Maurtuva Vekstgård tilbyr prosessorientert veiledning med grunnlag i utviklingspsykologi, relasjonell psykologi og tilknytningsteori. Vi jobber ut fra innsikten om at traumer forstås og behandles best i normalomsorg. Fokuset ligger på relasjonsbygging og –regulering heller enn atferdsmodifikasjon. Vi ser at kontinuitet i samarbeidet mellom fosterforeldre og veileder er viktig for å bygge en trygg relasjon. Dette er igjen viktig for å kunne jobbe med egen sårbarhet i møte med sårbare barn/unge og deres atferdsuttrykk.

Veiledningen kan tilbys gjennom samarbeid med det lokale barnevernet eller som en privat tjeneste til fosterforeldrene. Erfaringsmessig ser vi meget positive resultater når vi kan være med å jobbe helhetlig, både med fosterforeldrene, barna i familien, barnehage/skole og evt. andre nettverk rundt familien. Vi jobber i familier der det har oppstått kriser og vi jobber med vedlikeholdsveiledning i familier som står godt i omsorgsrollen på tross av krevende tak innimellom.

 


 

Parterapi

Å leve i et livslangt parforhold preget av trygghet og tillit er for de fleste av oss det vi håper på. Det å knytte seg til hverandre som partnere i et parforhold er kanskje det mest halsbrekkende eksistensielle stuntet vi gjør i livet. Å gi seg hen til et annet menneske gjør vi uten sikkerhetsnett – vi investerer hele oss i et prosjekt vi ikke har noen garanti for hvordan går. Et godt kjærlighetsforhold preges av følelser av tett tilknytning samtidig som at muligheten alltid er tilstede for at ting ikke utvikler seg dit man vil. Forhold er aldri statisk, de endrer seg. Og det må jobbes med. Å investere i parforholdet kan være det smarteste vi gjør, om ting går på skinner eller ikke.

Parterapi er for dere som:

 • Ønsker å utvikle parforholdet
 • Har det litt eller svært vanskelig sammen
 • Trenger litt hjelp til å prate sammen på en bedre måte
 • Vurderer å avslutte forholdet
 • Ønsker å finne nye, felles mål
 • Skal avslutte forholdet og ønsker gjøre dette mest mulig skånsomt
 • Er godt voksne og ønsker utvikle parforholdet videre

Våre priser

Vår avbestillingsfrist er 2 dager (48 timer). Timer som ikke er avbestilt innen fristen og ikke benyttet må betales i sin helhet.

Vår psykolog har ikke avtale med kommunen (HELFO). Av den grunn må du betale for timene selv. Våre priser finner du her. Om du ikke ønsker å betale selv, kan fastlegen gi deg en oversikt over andre psykologer du kan ta kontakt med (avtalepsykolog). På Maurtuva Vekstgård er du ikke avhengig av henvisning eller diagnose for å jobbe med de prosessene du selv ønsker.

Samtale med psykolog, samtaleterapi, 50 minutter, 900 kr.

Parterapi (samlivsterapi)
60 minutter, 1200 kr.
90 minutter,  kr. 1400
120 minutter, 1600 kr.

Familieterapi
90 minutter, 1400 kr.
90 minutter med to veiledere, 1950 kr.

Andre oppdrag
Undervisning, foredrag, bedriftsinterne kurs eller veiledning av grupper mv, etter avtale. Ta gjerne kontakt på e post: post@maurtuva.org eller til daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad på tlf. 90 89 86 96.

Omkostninger ved FAKTURA:
Purregebyr kr 65,00 pr betalingsoppfordring.
Ikke betalte krav oversendes inkasso etter inkassovarsel.

Når helseforsikring dekker terapi, trenger vi et skadenummer/referansenummer for å kunne fakturere.
Ikke benyttet tid belastes klienten. Avbestillingsfrist 48 t / 2 dager.
Mange arbeidsgivere har inngått avtale om helseforsikring for sine ansatte. Sjekk ut om du kan få dekket dine terapikostnader av denne forsikringen.