Maurtuva Vekstgård

Sakkyndige oppdrag

Når et barnevern fremmer sak om omsorgsoverdragelse for Fylkesnemnda eller Tingretten er det viktig at retten får mest mulig fakta på bordet. Fakta for å kunne ta stilling til hvordan barnet har det, hvordan omsorgssituasjonen har vært og er, hvilke hjelpetiltak familien har fått og hva potensialet er for å kunne gjøre endringer i familien gitt rett hjelp.

En psykolog får ofte i den forbindelse i oppdrag å gjøre en vurdering av barnets utvikling, samspillet mellom barn og foreldre, tilknytningskvalitet og omsorgssystemet i familien. Oppdragsgiver kan være barnevernet (kommunal part), biologiske foreldre (privat part) eller retten (beslutningsmyndighet). Psykologen møter familien over en viss periode og på bakgrunn av observasjonene skrives en sakkyndig rapport som brukes som dokumentasjon i rettssaken. Slike rapporter kvalitetsvurderes og godkjennes av Barnesakkyndig kommisjon, Statens sivilrettsforvaltning.

Denne typen oppdrag er en av tjenestene vi kan bistå med på Maurtuva Vekstgård.


Slike oppdrag kan løses på forskjellige måter.
Her er skissert mulig innhold og framgangsmåte:

Etter oppholdet skriver vi en rapport på grunnlag av undersøkelser og observasjoner gjort i løpet av oppholdet eller samværet. Inkludert i forarbeidet til rapporten kan være gjennomgang av saksdokumenter samt innhenting av informasjon fra nettverk (privat og profesjonelt) etter ønske fra oppdragsgiver. Til slutt i rapporten fremkommer vurderinger og anbefalinger fra spesialpsykologen tatt i betraktning resultatene av hele oppdraget.

Oppgjøret for oppdraget fordeles slik:

Vi tar også på oss oppdrag som innebærer dokumentgjennomgang, gjennomgang av film av samspill etc. der kompetansen til spesialpsykolog på feltet sped- og småbarn trengs.

Ta kontakt for uforpliktende samtale. Vi lager forslag til skreddersydd opplegg med prisestimat for hvert enkelt oppdrag.