Maurtuva Vekstgård

Flyktninger og integrering

Maurtuva Vekstgård har tilbud for flyktninger der gode, trygge og aktive dager og sosialt fellesskap er selve kjernen.

Vi legger opp til rause, trivelige måltider og individ tilpasset aktiviteter. De skal oppleve mestring og få bruke kroppen i trygge rammer på gården. De vil kunne ha kontakt med dyr, være ute og inne og delta i meningsfulle og nyttige arbeidsoppgaver. På gården har vi en frodig hage med nytte- og prydvekster. Her kan vi følge prosessen fra jord til bord og bruke råvarer fra hagen når vi lager måltider.

Vi vil legge til rette tilbudet på gården bidrar med trivsel, mestring, dyre- og naturopplevelser. På Maurtuva Vekstgård har vi også mulighet for midlertidige botilbud til flyktninger med nærhet til skole og barnehage. Vi skreddersyr tilbud etter den enkeltes behov.

Grunnverdiene på Maurtuva Vekstgård

På Maurtuva har vi sykepleie- og faglærerkompetanse. Vi har også kompetanse på hagebruk og agronomi, samt kompetanse på kost og ernæring, måltidslære og heimkunnskap. Og viktigst av alt: Her har vi kompetanse på å møte mennesker i sårbare situasjoner, der motstand kan oppleves som det beste forsvar og der den gode samtalen kan skape en forløsende kraft ingen så komme før den plutselig var der.

På Maurtuva senkes skuldrene, stresset synker og energi frigis dermed til mer konstruktive prosesser. På gården skal vi bidra til livsglede og framtidstro. Vi ønsker å gi deltakerne innblikk i og lærdom om det å leve i og være en del av det norske samfunnet. Vi tror at deltakelse i meningsfulle og nyttige aktiviteter på gården skal bidra til mestringsopplevelser, styrket trygghet på seg selv, sin livssituasjon og framtida.