Maurtuva Vekstgård

Livsmestringskurset – levelig liv og robuste familier når demenssykdommen rammer

Demensdiagnosen er en uvelkommen gjest som rammer både den som får diagnosen og familien rundt. Rammevilkårene er med ett endret og det er mye, både følelsesmessig og praktisk, man må bruke mye tid og krefter på å aksepter og forstå. Forskning viser at livsgleden kan vende tilbake lettere om man klarer å akseptere situasjonen slik den har blitt. Målgruppe for livsmestringskurset er den som har fått demensdiagnose sammen med nærmeste pårørende (ektefelle/partner). Her tar vi for oss alle aspektene ved sykdommen, både psykiske, fysiske og praktiske. Og på kurset møtes folk i samme situasjon. Slik er målet å bidra til levelig liv og robuste familier når sykdommen rammer.

Kurset går over drøye tre måneder. Det består av tre kurssamlinger som går fra tirsdag morgen til onsdag ettermiddag en gang pr. måned. Mellom hver kurssamling og etter siste inviteres kursdeltakerne til samtalegruppemøte på Maurtuva. Her treffes vi til samtale om ting som har dukket opp etter siste samling og andre aktuelle tema for gruppen. Samtalegruppemøtene arrangeres på ettermiddags-/kveldstid og varer to timer.

Hele kurspakken (tre kurssamlinger og tre samtalegruppemøter) skal bidra med input på flere områder:

Vi kjører to kurs i 2020:

Vår-kurset 2020

Kurssamling nr. 1 17. – 18. mars
Samtalegruppe 1 1. april
Kurssamling nr. 2 21. – 22. april
Samtalegruppe 2 6. mai
Kurssamling 3 19. – 20. mai
Samtalegruppe 3 10. juni

Høst-kurset 2020

Samling nr. 1 18. – 19. august
Samtalegruppe 1 2.september
Samling nr. 2 15. – 16. september
Samtalegruppe 2 30. september
Samling nr. 3 13. – 14. oktober
Samtalegruppe 3 28. oktober

Kurset er et tilbud som kommunene kan benytte som en del av sitt tjenestetilbud til gruppen yngre personer med demenssykom.