Maurtuva Vekstgård

Trude Hoff

Faglig ansvarlig for FamilieFakultetet og Sakkyndighetsarbeidet, samt ansvarlig psykolog for GårdsPensjonatet.

Trude har jobbet på oppdrag og prosjekter sammen med oss på Maurtuva Vekstgård siden 2009. Hun er faglig ansvarlig for FamilieFakultetet og Sakkyndighetsarbeidet, samt ansvarlig psykolog for GårdsPensjonatet.

Jeg har bred utdannelse innenfor psykologifeltet, både forskerutdanning innen psykologi og klinisk utdannelse og er autorisert psykolog. Jeg har fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi (innføringsprogram og spesialistkurs 2003-2008) og har bred klinisk arbeidserfaring med barn og foreldre og voksne innen psykologifeltet siden 1997. Det viktigst av alt er den erfaringen jeg har med meg i møte med og fra samarbeidet med mine pasienter og klienter.

Jeg vokste opp i Vallersund, ei bygd ute ved havet på Fosen. Samhold i stor og liten flokk har vært viktig. Dette har vært med på å forme meg til den jeg er som menneske. De fleste kjenner meg som både menneske- og dyrekjær.

Ved å ha fulgt prosessen fra idé til realitet på Maurtuva, gleder jeg meg til å ta imot deltagere på gården. Alt ligger til rette for godt samarbeid mellom deltaker og fagpersoner.