Maurtuva Vekstgård

Hvorfor ”Maurtuva”?

Under prosessen med utviklingen av Maurtuva gikk teamet i gruppeveiledning. Der skulle vi finne ut hva vi sammen mente at vi skulle skape. Vi ønsket å skape et sted der folk føler tilhørighet, der vi er mange sammen, der vi jobber mot felles mål gjennom samarbeid og med pågangsmot, der vi er fylt med entusiasme og optimisme og der det skal være aktivitet rundt omkring – det skal være som ei maurtuve!

Videre hadde vi et felles ønske om å lage en arena i kryssningspunktet mellom helse og natur. Vi ønsket å jobbe med mennesker på denne arenaen som legger grunnleggende premisser for trivsel, senkede skuldre og meningsfulle og nyttige aktiviteter i en naturlig setting. En viktig forutsetning var at vi – grunnleggerne av Maurtuva – hadde kompetanse som utfylte hverandre, i tillegg til at vi hver for oss hadde gått og ruget på en nogenlunde identisk drøm om å skape en arena der menneskelig trivsel og vekst var i fokus.

Vi har siden 2012 hatt tilbud til forskjellige grupper her på gården. Vårt mål er å tilby forutsigbare kvalitetstlbud til våre deltakere på vegne av våre oppdragsgivere, bidra med forskningsbasert innovasjon på områdene vi arbeider innenfor og spre informasjon om disse områdene.


Arenaen

Maurtuva Vekstgård er lokalisert på gammeltunet på gården Hogstad Østre i Inderøy kommune. På tunet står ei gammel trønderlån med historisk atmosfære og universell utforming i 1. etasje. Vi har restaurert hele låna, som nå har fullverdig boligstandard. Her har vi tre store stuer, et godt og romslig kjøkken, vaskerom og spisskammers, bad og toalett samt fire smånette soverom i 2. etasje. To rom er i tillegg spesialbygd slik at vi kan tilby veiledningsmodellen COS (Circle of Security) på Maurtuva (veiledningsmetodikk spesielt designet for å hjelpe foreldre utvikle deres foreldrekompetanse).

Fjøset på gården er bygd i vinkel og sammen med trønderlåna utgjør det et tradisjonelt trøndertun. I fjøset har vi sauer, høner og griser. Aktivitetene i fjøset er del av tilbudet enten det er unge eller gamle på gården.

Uteområdet og hagen på Maurtuva skal utvikles til en grønn oase med produksjon av grønnsaker, poteter, blomster og urter i tillegg til en prydhage til å behage kropp og sjel. Vi fikk støtte fra Innovasjon Norge til å lage en hageplan ved hjelp av hagedesigner Marit Elise Koa. Denne  jobber vi etter for å utvikle uteområdet.