Maurtuva Vekstgård

TrivselsTreff

Nasjonalforeningen for folkehelse sier:

Aktivitet tar vare på og stimulerer den friske delen av hjernen. Et godt dagaktivitetstilbud er blant de beste tiltakene for å opprettholde funksjonsevnen, samtidig som det avlaster pårørende.

Hva er TrivselsTreff?

Oppskriften på en vanlig Maurtuva-dag er gode måltider, aktiviteter etter interesse og ønske, sosialt samvær og en stor porsjon humor. Her står trivsel i høysete for alle som er samlet på gården, samt avlastning med god samvittighet for våre deltakeres pårørende. Slik ser dagsplanen ut for TrivselsTreffet:

8:45-9:30 Deltakerne får skyss til gården
9:30 Frokost/frunsj – tid for god mat og prat
10:30 Fysisk aktivitet, turer i skog og mark, praktiske arbeidsoppgaver på gården, som husflids- og håndverksaktiviteter, matlaging, hagearbeid og dyrestell
13:30 Middag med forrett/dessert
14:30 Takk for i dag og skyss vel hjem igjen

Inderøy kommune tar en liten egenandel for de som har plass på tilbudet. Skyss til og fra, frokost og middag med forrett eller dessert er innberegnet i prisen.

Kommunen fakturerer dette etterskuddsvis.

Hvis pårørende ønsker å spise middag sammen med oss betaler de en kostpris på 175,- for middag med forrett eller dessert. Vi setter stor pris på besøk, så alle er hjertelig velkommen – husk å gi beskjed.


Hvorfor TrivselsTreff?

Det blir nok tid til å sitte hjemme. Å være mye alene er ingen god medisin. Heller ikke å redusere på aktiviteten. Sykdommen demens gir noen begrensninger, men mulighetene er fremdeles viktigst! På Maurtuva Vekstgård fokuserer vi på mulighetene, det gode liv her og nå og aktiviteter som bidrar til opprettholdelse av god funksjonsevne.

De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, selv om man har fått denne sykdommen. Forskning viser at aktiviteter, sosialt samvær og fellesskapstilhørighet gjør at sykdomsutviklingen forsinkes. Pårørende som vet at sin kjære har det bra mens han eller hun får forutsigbare og gode pauser, klarer seg bedre og lengre i omsorgsrollen. En soleklar vinn-vinn-situasjon.

Ta kontakt med Maurtuva for å høre mer om tilbudene våre! Vi inviterer gjerne til en kaffeskvett og en prat. Det viser seg å være forløsende å komme innenfor dørstokken her, for da er det lettere å forstå hva dette går ut på. I tillegg har vi veldig god kaffe!

” Vår mor stortrives på Maurtua. Det gir henne påfyll og gode opplevelser. Hun forteller om tyttebærtur til Mosvik, og trollkremlaging etterpå. Hun har stekt skjeblakake og kokt gomme. De har tatt inn egg og stelt med dyrene. Spist middag, lest aviser, pratet og hatt det trivelig. Veldig trivelig. Mor har vært vant til og trivdes med arbeid både ute og inne. At hun nå igjen får oppleve de aktivitetene som i flere år har vært kjente og kjære er verdifullt for hennes livskvalitet. Vi i familien synes dette er storartet” – pårørende.

Kriterier for å bli deltaker på Maurtuva TrivselsTreff:

Hjemmeboende i bolig som ikke har heldøgns omsorg.

Har en demensdiagnose eller er under utredning med mistanke om demens.
Kan ha nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i fellesskap med andre.
Har funksjonsnivå som gjør at han kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål, kan spise selv eventuelt med tilrettelegging.
Må ha egen interesse av å være på gården.
Kan ikke ha allergi som ikke er forenlig med å være på en gård.

Er fysisk mobil, med eller uten hjelpemidler.

Kan gå på toalettet selv.

Eksklusjonskriterier:

Når personen med demens ikke lenger fyller kriteriene for å være deltaker. At hun eller han ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet på gården og trenger mer hjelp fysisk, psykisk eller sosialt. Må fungere i gruppe sammen med andre og ikke ha behov for en til en oppfølging.