Maurtuva Vekstgård

Inn på tunet

Matmerk har et eget kvalitetssystem i landbruket der Inn på tunet har sin egen kvalitetsgodkjenning. Maurtuva Vekstgård har siden 2015 vært godkjent innenfor dette kvalitetssystemet ›

Egenrevisjon og godkjenning gjennomføres hvert andre år. Matmerk sin definisjon på Inn på tunet: «Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk.

«Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.»