Maurtuva Vekstgård

Aktivitetsdager på Maurtuva

Sykdommen demens kan ramme i ung alder (definert som før fylte 65 år). For oss alle er det å bli sittende hjemme uten sosial kontakt med andre en rask og sikker vei til et dårligere liv, både for en selv og dem omkring. Å være en del av et sosialt fellesskap derimot, og å drive med fysisk aktivitet og praktiske arbeidsoppgaver man trives med og mestrer – det er oppskriften på økt livsglede.

Målgruppen for tilbudet er yngre personer med demensdiagnose og dette er et tilbud som kommunene kan benytte som en del av sitt tjenestetilbud til gruppen yngre personer med demenssykom. Det er definerte inklusjons- og eksklusjonskriterier for tilbudet.

Mer om Aktivitetsdager på Maurtuva ›

Livsmestringskurset

Demensdiagnosen er en uvelkommen gjest som rammer både den som får diagnosen og familien rundt. Rammevilkårene er med ett endret og det er mye, både følelsesmessig og praktisk, man må bruke til og krefter på å akseptere og forstå.

Livsmestringskurset er for den som har fått demensdiagnosen sammen med nærmeste pårørende. Kurset går over drøye tre måneder og består av tre kurssamlinger og tre samtalegruppemøter.

Mer om Livsmestringskurset ›


TrivselsTreff

Trivselsdager på gården for hjemmeboende personer med sykdommen demens i regi av Inderøy kommune.

Hver tirsdag og fredag er det samling i gammelstu på Maurtuva – da er det TrivselsTreff. Dagene på gården består av gode måltider, aktiviteter etter interesse og ønske, sosialt samvær og en stor porsjon humor.

Mer om TrivselsTreffet ›

PensjonistPensjonatet

Et overnattingstilbud til hjemmeboende personer med sykdommen demens på Maurtuva Vekstgård i regi av Inderøy kommune.

De som har plass på TrivselsTreffet har også anledning til å booke seg inn på vårt pensjonat. I samarbeid med Inderøy kommune tilbyr Maurtuva Vekstgård overnatting for fire deltakere én gang pr. måned.

Mer om PensjonistPensjonatet ›


FamilieFakultetet

Et kurs for foreldre med barn i alderen 0-6 år.

Kursets mål er å bidra til å øke foreldrenes kompetanse til å ta vare på seg selv, sine barn, hus og heim.

Mer om FamilieFakultetet ›

Kurs og foredrag

På Maurtuva Vekstgård har vi siden 2012 jobbet innenfor området demensomsorg. Vi er sosiale entreprenører som sammen med Inderøy kommune har utviklet nye, spennende tilbud innenfor demensomsorgen.

Har dere lyst på et inspirasjonsforedrag om demens og demensomsorg? Vi skreddersyr budskapet til målgruppen.

Mer om Kurs og foredrag ›


Sakkyndige oppdrag

Når barnevernet eller en familie i kontakt med barnevernet ønsker en objektiv vurdering av barnets utvikling, samspill, tilknytningskvalitet og omsorgssystem i familien.

I noen tilfeller er det behov for en objektiv vurdering av barns utvikling, samspill mellom foreldre og barn, tilknytningskvalitet mellom barn og foreldre og omsorgssystemet i familier. Spesialpsykolog med bred klinisk erfaring fra sped- og småbarnsfeltet er faglig ansvarlig for dette tilbudet.

Mer om Sakkyndige oppdrag ›

Alternativ læringsarena

Fra og med 2019 er vi i gang med at Maurtuva Vekstgård benyttes som en alternativ læringsarena for barn og unge i samarbeid med skoler i kommunen.

Målet er å legge til rette for at elevene opplever mestring og mening, at de opplever å være med på nyttige arbeidsoppgaver som de lærer av.

Mer om Alternativ læringsarena ›


Flyktninger og integrering

Sommerdager på Maurtuva Vekstgård er et tilbud for barn på Leira asylmottak der gode, trygge og aktive dager og sosialt fellesskap er selve kjernen.

Vi legger opp til rause og trivelige måltider og aktiviteter tilpasset barna. De skal oppleve mestring og få bruke kroppen i trygge rammer på gården. De vil kunne ha kontakt med dyr, leke ute og inne og delta i meningsfulle og nyttige arbeidsoppgaver

Mer om Flyktninger og integrering ›

Overnatting og Airbnb

Har du lyst til å bo landlig i ei gammel trønderlån fra midten på 1800-tallet? Kanskje du ønsker å stå opp på morgenen og hente deg ferske egg fra hønsene i fjøset? Eller nyte roen og stillheten over en kopp kaffe ute på gårdstunet?

Da er kanskje Maurtuva Vekstgård noe for deg! Vi har 10 sengeplasser fordelt på 5 soverom, 2 bad med dusj og toalett, 1 toalett, vaskemaskin, oppvaskmaskin, wifi, 3 hjemmekoselige stuer og et kjøkken med alt man trenger av utstyr for å lage seg mat.

Mer om Overnatting og Airbnb ›