Maurtuva Vekstgård

GårdsPensjonatet

Et toårig innovasjonsprosjekt der målet er å utvikle et attraktivt, fleksibelt og individorientert overnattingstilbud for yngre personer med diagnosen kognitiv svikt og demens i en tidlig fase.

Programmet for helgene vil bestå av en god miks av kursing (lære om sykdommen), veiledning 1-1 og i grupper (å leve med sykdommen), trivselsaktiviteter, fysisk aktivitet, gode pauser og mat og drikke på solid kulinarisk nivå.

Mer om GårdsPensjonatet ›

TrivselsTurene

Trivselstur til Maurtuva Vekstgård på Inderøy – med utflukt langs Den Gyldne Omvei.

Å ta seg en ferietur, se nye steder, treffe nye mennesker – det gjør godt både for kropp og sjel. Dette gjelder for oss alle. Når personer rammes av demens endres en del betingelser. Det er hensyn som må tas og diagnosen legger etter hvert føringer for hva man kan få til. Dette påvirker også pårørendes muligheter til slike opplevelser.

Mer om TrivselsTurer ›

 


 

TrivselsTreff

Trivselsdager på gården for hjemmeboende personer med sykdommen demens i regi av Inderøy kommune.

Hver tirsdag og fredag er det samling i gammelstu på Maurtuva – da er det TrivselsTreff. Dagene på gården består av gode måltider, aktiviteter etter interesse og ønske, sosialt samvær og en stor porsjon humor.

Mer om TrivselsTreffet ›

PensjonistPensjonatet

Et overnattingstilbud til hjemmeboende personer med sykdommen demens på Maurtuva Vekstgård i regi av Inderøy kommune.

De som har plass på TrivselsTreffet har anledning til å booke seg inn på vårt pensjonat. I samarbeid med Inderøy kommune tilbyr Maurtuva Vekstgård overnatting for fire deltakere én gang pr. måned. PensjonistPensjonatet er i prinsippet to TrivselsTreffdager forbundet med en overnatting. I samarbeid med Inderøy Sanitet kan vi tilby små-nette soverom med skikkelig gode senger og interiør i bonderomantisk stil.

Mer om PensjonistPensjonatet ›

 


 

Kurs og foredrag

Kommer

Kommer.

Mer om Kurs og foredrag kommer ›

FamilieFakultetet

Et kurs for foreldre med barn i alderen 0-6 år.

Kursets mål er å bidra til å øke foreldrenes kompetanse til å ta vare på seg selv, sine barn, hus og heim.

Mer om FamilieFakultetet ›

 


 

Overnatting

Kommer

Kommer.

Mer om Overnatting kommer ›

Selskap og arrangement

Kommer

Kommer.

Mer om Selskap og arrangement kommer ›

 


 

Sakkyndige oppdrag

Når barnevernet eller en familie i kontakt med barnevernet ønsker en objektiv vurdering av barnets utvikling, samspill, tilknytningskvalitet og omsorgssystem i familien.

I noen tilfeller er det behov for en objektiv vurdering av barns utvikling, samspill mellom foreldre og barn, tilknytningskvalitet mellom barn og foreldre og omsorgssystemet i familier. Spesialpsykolog med bred klinisk erfaring fra sped- og småbarnsfeltet er faglig ansvarlig for dette tilbudet.

Mer om Sakkyndige oppdrag ›

Psykologtjenesten

Maurtuvas spesialpsykolog tar i mot familier, par og enkeltmennesker til veiledning. Henvisning ikke nødvendig.

Den største gaven vi kan gi våre barn og oss selv er å sørge for at vi har det godt med oss selv og dem omkring oss. I livets faser kan vi møte utfordringer som potensielt er kimen til vekst og utvikling, men for å få til dette må vi jobbe med oss selv. Psykologtjenesten ønsker å bistå mennesker som tar denne jobben på alvor.

Mer om Psykologtjenesten ›