Maurtuva Vekstgård

 


Kjerstin Heggdal Grimstad

Daglig leder på Maurtuva Vekstgård.

– Gjennom oppveksten lærte jeg mye om fellesskap, om trivsel og trygghet, om hvordan det kan bli hvis disse faktorene mangler og om hvor mye omsorg og kjærlighet et stort, trivelig kjøkkenbord kan romme.

Mer om Kjerstin ›


Ida Stene Tangstad

Faglig ansvarlig for tilbud til hjemmeboende med diagnosen kognitiv svikt og demens på Maurtuva Vekstgård.

– Jeg er glad i mennesker og har siden 18 års-alderen drømt om å skape meg en arbeidsplass i kryssningspunktet mellom helse og natur der gårdens aktiviteter danner grunnlaget for opplevelser, trivsel, vekst og utvikling for alle som kommer til gårds.

Mer om Ida ›

 


 

trude-sirkel
Trude Hoff

Faglig ansvarlig for FamilieFakultetet, Sakkyndige oppdrag og Psykologtjenesten, samt ansvarlig psykolog for GårdsPensjonatet.

– Det viktigst av alt er den erfaringen jeg har med meg i møte med og fra samarbeidet med mine pasienter og klienter.

Mer om Trude ›


Olav Villy

Maurtuvas eminente potet.

På gården er han som poteten og kan brukes til alt.. nesten.

Mer om Olav ›