Maurtuva Vekstgård

Sosialt entreprenørskap

Maurtuva Vekstgård er en sosial entreprenør som leverer velferdstjenester innenfor demensomsorgen, skolesektoren, flyktningetjenesten, barn og familie. Regjeringens definisjon av sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger.

Vi på Maurtuva Vekstgård motiveres av å samarbeide med det offentlige for å finne nye og bedre løsninger på utfordringer vi ser i dagens samfunn i samskaping med de som har utfordringene. Vi har tro på at vi med vår kombinasjon av kompetanse og arena kan bidra til at mennesker i sårbare faser i livet kan oppleve livsglede, mestring, vekst og heling. Maurtuva Vekstgård er et non profit as. Vi skal være en stødig arbeidsgiver for våre ansatte ved at vi har en sunn økonomi i selskapet. Alt overskudd går tilbake til Maurtuva der det skaper rammer for å fortsette spennende innovasjonsarbeid til beste for våre deltakere, det offentlige og samfunnet i sin helhet.