Maurtuva Vekstgård

Helsekompetansekurs for yngre personer med demenssykdom og pårørende

– et lærings- og mestringstilbud for levelig liv med demenssykdom

Kursets målgruppe er personer som har fått en demenssykdom før fylte 65 år og deres pårørende, og som har utbytte av å være med på et lærings- og mestringstilbud i gruppe. Kurset har som mål å bidra til økt helsekompetanse.

«Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.» (Helsedirektoratet, Strategi for økt helsekompetanse i befolkningen 2019-2023)

Helsekompetansekurset skal:

•Være en møteplass for yngre personer med demenssykdom og deres pårørende i tidlig fase etter diagnosetidspunktet

•Gi tilbud om sammenhengende faglig bistand og støtte i form av informasjon, kunnskapspåfyll og erfaringsdeling

•Bistå deltakerne med utarbeidelse av «Min plan» med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for meg og oss nå – og framover?»

•Bidra til tidlig kontakt mellom yngre personer med demenssykdom og hjemkommune

•Bidra til nærnettverks-mobilisering

Kurskonseptet:

· Én kursdag annenhver måned

· Kursdagen: Kl. 9 – 16 inkl. lunsj

· Kurset arrangeres i Inderøy på Maurtuva Vekstgård for de som bor i nordre del av Trøndelag og i Trondheim på Trondhjems Hospital for de som bor i søndre del av Trøndelag.

· Kurset er et prosjekt som vil gå over 1,5 år

· Kursavgift: 100,- pr deltaker per kursdag

Kursets moduler:

Kursdager 2024
Maurtuva VekstgårdTrondhjems Hospital
12. Juni13. Juni
28. August29. August
16. Oktober17. Oktober
11. Desember12. Desember

Mellom kurssamlingene inviteres deltakerne til å være med på digitale samtalegrupper med de andre kursdeltakerne og fagpersoner fra Trondhjems Hospital og Maurtuva Vekstgård.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og for å søke om kursplass:

Maurtuva Vekstgård (Trøndelag nord):
Epost: post@maurtuva.org
Hjemmeside: www.maurtuva.org
Tlf: 45 45 40 62 eller 90 89 86 96

Trondhjems Hospital (Trøndelag sør):
Epost: lmt.yngre.demens.trondhjemshospital@trondheim.kommune.no
Hjemmeside: www.hospitalet.no
Tlf: 90 27 04 68

Åge og Line Sofie Aleksandersen er kursets høye beskyttere.

Styringsgruppa for YPMD Trøndelag

Vi etablerte i juni 2020 en styringsgruppe for YPMD Trøndelag.

Per april 2024 er følgende medlemmer i styringsgruppa:

Følgende organisasjoner er representert
Referansegruppa til YPMD Trøndelag

Vi har rekruttert pårørende- og erfaringsrepresentanter, samt fagfolk med solid kunnskap og erfaring på demensfeltet inn i referansegruppa vår. Disse er med for å bidra som sparringpartner, mentor, idébank og djevelens advokat.

Følgende er med i referansegruppa til YPMD Trøndelag per oktober 2023: Satsingen er organisert slik at styringsgruppen er prosjekteier. Gruppen har ansvar for å peke ut retning og jobbe for måloppnåelse gjennom aktiv bruk av kompetanse, erfaring og nettverk.  

En prosjektledergruppe har ansvaret for den daglige driften, og Kjerstin Heggdal Grimstad ved Maurtuva Vekstgård er prosjektleder for satsingen. Satsingen er finansiert gjennom midler fra Innovasjon Norge, Stiftelsen Dam, Helsedirektoratet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag, avd. Åfjord. 

Les mer om YPMD Trøndelag her ›

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev fra satsingen. Ønsker du stå på epostlista?
Send en epost til: kjerstin@maurtuva.org