Maurtuva Vekstgård

PensjonistPensjonatet

På landets eneste PensjonistPensjonat kan deltakere som har plass på TrivselsTreffet på Maurtuva Vekstgård booke seg pensjonatopphold som tilbys fra mandag morgen til tirsdag ettermiddag en gang per måned. Vi har plass til fire pensjonærer og det er Tildelingskontoret i Inderøy kommune som tar seg av bookingen.

Innholdsmessig er PensjonistPensjonatet likt TrivselsTreffene, der god mat, trivsel og aktiviteter etter ønsker og interesser er viktig. I samarbeid med Inderøy Sanitet kan vi tilby overnatting i smånette pensjonatrom med gode senger og trivelig interiør. Også her er skyss og mat inkludert i opplegget. Et opphold på PensjonistPensjonatet ser slik ut:

Mandag
8:45 – 9:30 Pensjonærene får skyss til gården
9:30 Frokost/frunsj – tid for god mat og prat
11:00 Fysisk aktivitet, turer i skog og mark, praktiske arbeidsoppgaver på gården, som husflids- og håndverksaktiviteter, matlaging, hagearbeid og dyrestell
14:00 Middag med forrett/ dessert
15:00 Middagshvil med påfølgende ettermiddagskaffe
17:00 Varierte kveldsaktiviteter: Kino, konserter, lesing, sang og musikk, spill, mm.
22:30 Ro i leiren – god natt til alle på fire og to

Tirsdag
7:30 – 8:30 God morgen i stall og stue
9:30 Frokost – tid for god mat og prat.
10:30 Fysisk aktivitet, turer i skog og mark, praktiske arbeidsoppgaver på gården, som husflids- og håndverksaktiviteter, matlaging, hagearbeid og dyrestell
13:30 Middag med forrett/ dessert
14:30 Takk for nå og skyss hjem igjen

Inderøy kommune tar en liten egenandel for de som har plass på tilbudet. Skyss til og fra, frokost og middag med forrett eller dessert er innberegnet i prisen.

Kommunen fakturerer dette etterskuddsvis.Årsplan for PensjonistPensjonatet 2024:

Måned Dato for PP
Januar 8. – 9. januar
Februar 5. – 6. februar
Mars 4. – 5. mars
April 8. – 9. april
Mai 6. – 7. mai
Juni 3. – 4. juni
Juli Ingen overnatting denne måneden
August 5. – 6. august
September 2. – 3. september
Oktober 7. – 8. oktober
November 4. – 5. november
Desember 2. – 3. desember

pensjonist

Kriterier for å bli deltaker på Maurtuva PensjonistPensjonat:

Hjemmeboende i bolig som ikke har heldøgns omsorg.

Har en demensdiagnose eller er under utredning med mistanke om demens.
Kan ha nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i fellesskap med andre.
Har funksjonsnivå som gjør at han kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål, kan spise selv eventuelt med tilrettelegging.
Må ha egen interesse av å være på gården.
Kan ikke ha allergi som ikke er forenlig med å være på en gård.

Er fysisk mobil, med eller uten hjelpemidler.

Kan gå på toalettet selv.

Må kunne gå trapp for å være deltaker på PensjonistPensjonat.

Eksklusjonskriterier:

Når personen med demens ikke lenger fyller kriteriene for å være deltaker. At hun eller han ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet på gården og trenger mer hjelp fysisk, psykisk eller sosialt. Må fungere i gruppe sammen med andre og ikke ha behov for en til en oppfølging.