Maurtuva Vekstgård

Elin Schive

Jeg har lang erfaring fra ulike jobber innen kommunal sektor. I de fleste jobbene har jeg vært leder. Som leder og Jeg ble kjent med Maurtuva Vekstgård gjennom Kjerstin, og syntes deres tilbud til demente var både interessant og unikt. Som nypensjonist og hjemvendt inderøyning etter 50 år i «utlendighet» følte jeg behov for å engasjere meg i noe utenom heimen, og å bli frivillig på Maurtuva var noe som kjentes meningsfullt ut. Da jeg ble spurt om å sitte i styret, var det ikke vanskelig å si ja, da jeg har lang og variert bakgrunn fra arbeid med mennesker med ulike hjelpebehov, og gjerne kunne bruke denne bakgrunnen til å bistå Maurtuva i sin videreutvikling.

Min yrkesbakgrunn er fra både helsevesenet og NAV, samt som mangeårig veileder i attføringsbedrift. Som helse- og omsorgssjef i Lierne kommune har jeg god kjennskap til offentlig forvaltning og de kommunale tjenester innen helse og omsorg. Siden jeg ble pensjonist, for tre år siden, har jeg engasjert meg i Kreftforeningen, spesielt Blærekreftforeningen, og det har ført til at jeg sitter som brukerrepresentant i både Administrativt og Politisk samhandlingsutvalg for kommunene og helseforetaket i nordre del av Trøndelag.

I min ungdom utdannet jeg meg til aktivitør og jobbet med eldre. Jeg var svært opptatt av at de skulle ha et aktivitetstilbud tilpasset deres interesser og behov. Dette har fulgt meg gjennom hele min yrkeskarriere, og noe av det siste jeg gjorde som helse- og omsorgssjef var å skrive under en avtale som sertifiserte Lierne helsetun som Livsgledesykehjem. Maurtuva er etter mitt syn et godt supplement til det offentlige tilbudet, og bør løftes fram som en seriøs aktør, basert sitt tilbud på kunnskapsbasert praksis og forskning.


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Elin.png