Maurtuva Vekstgård

Ingvar Rolstad

Jeg har lang erfaring fra ulike jobber innen kommunal sektor. I de fleste jobbene har jeg vært leder. Som leder og mange år som seniorrådgiver ved Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har jeg skaffet meg inngående kompetanse og forståelse for utfordringsbilde kommunal sektor står overfor. I tillegg inngår jeg i en fag-pool ved Høgskolen Innlandet hvor jeg underviser i fagene strategisk kompetanseplanlegging, – styring og – utvikling og økonomi og kvalitetsledelse.

Jeg er utdannet sykepleier og har sittet i styret siden 2012. Gjennom mitt mangeårige arbeidsliv har jeg vært opptatt av at mennesker med behov for tjenester blir sett, hørt og er deltakende gjennom hele livsløpet. All erfaring og offentlig politikk understreker viktigheten av samhandling mellom det offentlige og det private. Her stiller Maurtuva Vekstgård i første rekke. Deres engasjement og kompetanse når det gjelder å tilby ulike tjenester til personer med demenssykdom og til foreldre med små barn, er blant det beste som er å oppdrive i Norge. Som mangeårig styremedlem har jeg fått tatt del i det utviklingsarbeidet som har foregått ved Maurtuva. Maurtuva Vekstgård konkurrerer ikke med offentlig sektor, men er et viktig og nødvendig supplement. Jeg har siden 1993 hatt kommune-Norge som arbeidsfelt og har sett og ser et stort behov for denne type tjenestetilbud. Mitt ønske er at det etableres flere slike tjenestetilbud, som sammen med de kommunale tjenestetilbudene utfyller hverandre. Slik sett driver Maurtuva Vekstgård banebrytende arbeid. Nå gjenstår at kommunene ser verdien i dette og er åpne for å samarbeide med mål om gode og varierte tjenestetilbud. Dette er også tydeliggjort gjennom ulike utredninger. Det er dette som gjør at jeg har sagt ja til å sitte i styret for Maurtuva Vekstgård.