Maurtuva Vekstgård

Marius Værdal

Å sitte i styret i Maurtuva er lærerikt og interessant. Maurtuva utvikler tjenester som samfunnet har bruk for. Etter som Maurtuva tenker nytt er det og en spennende utfordring å bidra til å utvikle en forretningsmodell som understøtter det store engasjementet til eiere og ansatte, samtidig som inntjening og lønnsomhet gir bærekraftig drift over tid. Som Inderøyning brenner jeg dessuten for at det stadig fylles på med nye spennende bedrifter i hjemkommunen!

Jeg er utdannet innenfor ressursøkonomi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, og har også gått programmet til Intro-Trainee. Jeg har jobbet 10 år som prosjektleder i innovasjonsselskapet Proneo AS og har nå startet som inkubatorleder i samme bedrift. Der har jeg jobbet med alt fra gründere til større industriaktører. Fellesnevneren er forretningsutvikling og innovasjon. I tett samarbeid med bedriften jobber vi med å ta fram nye produkter eller tjenester til markedet, og ikke minst skaffe til veie det som trengs av finansiering, kompetanse og samarbeidspartnere for å lage effektive og målretta utviklingsprosjekter.