Maurtuva Vekstgård

Sindre Lutdal Nyeng

Sosialt entreprenørskap, og bedrifter slik som Maurtuva er aktører som står meg nært. Aktører som ønsker å imøtekomme de store samfunnsutfordringene, samt bidra til at tjenester for utsatte grupper er fylt med kvalitet og mening. Martuva er en aktør som i tillegg til å tilby en rekke av gode tilbud i dag alltid er på jakt etter nye meningsfulle tjenester for deres kunder og brukere. Det gjør at Marutuva er innovative og en drivende bedrift som jeg er stolt over å sitte i styret hos. 

Jeg er masterutdannet innen Entreprenørskap og Innovasjon ved NTNU. Til daglig jobber jeg som prosjektleder i innovasjonsselskapet Proneo AS. Der jobber vi med alt fra gründere til større industriaktører i Trøndelag. Fellesnevneren er forretningsutvikling og innovasjon. I tett samarbeid med bedriften jobber vi med å ta fram nye produkter eller tjenester til markedet, og ikke minst skaffe til veie det som trengs av finansiering, kompetanse og samarbeidspartnere for å lage effektive og målrettede utviklingsprosjekter. Denne kompetansen er den jeg bringer til torgs i Maurtuvas styre, og vil bli brukt til å bistå Maurtuva i fremtidige veivalg og retninger.


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Sindre.png