Maurtuva Vekstgård

Nytt tilbud på Maurtuva – Maurtuva SeniorSenter

Aktuelt 23.10.2015

«Nyetablerte Maurtuva SeniorSenter tilbyr trivsels- og aktivitetsdager for eldre som bor hjemme eller på institusjon.»

 

«INDERØYNINGEN: Etablerer nytt seniortilbud ›»

 

 

http://www.facebook.com/pages/Maurtuva-Vekstg%C3%A5rd/356013754411731

Kategorier