Maurtuva Vekstgård

Maurtuva GårdsPensjonat

Hva er GårdsPensjonatet?

Et gruppebasert flerdøgnstilbud på Maurtuva Vekstgård for yngre personer med kognitiv svikt eller demensdiagnose.

GårdsPensjonatet er et attraktivt, fleksibelt og individorientert overnattingstilbud til yngre personer som har fått diagnosen kognitiv svikt eller demens. Tilbudet vil bestå av trivselsaktiviteter, fysisk aktivitet, gode pauser og mat og drikke på solid kulinarisk nivå. Vi legger også inn undervisningsøkter om relevante tema. Gården ligger idyllisk til med lett tilgang til fjord og fjell. Vi ligger midt i Den Gyldne Omvei så mulighetene er mange når det gjelder utflukter og smaksopplevelser. Kulturelle opplevelser som kino, konserter mm. vil også være en del av programmet.

Vårt mål er å tilby et opphold som gjestene gleder seg til og har med seg gode opplevelser fra. Det skal også gi pårørende forutsigbare hvileskjær med god samvittighet.


Hvorfor GårdPensjonat?

Sykdommen demens gir noen begrensninger, men mulighetene er fremdeles viktigst! På Maurtuva Vekstgård fokuserer vi på mulighetene, det gode liv her og nå og aktiviteter som bidrar til opprettholdelse av god funksjonsevne og mestring.

Forskning viser at aktiviteter, sosialt samvær og fellesskapstilhørighet gjør at sykdomsutviklingen forsinkes. Pårørende som vet at sin kjære har det bra mens han eller hun får forutsigbare og gode pauser, klarer seg bedre og lengre i omsorgsrollen. Det at pårørende klarer å stå lengre i omsorgsrollen er et av målene i Bo trygt hjemme-reformen (Meld.St.24(2022-23) Felleskap og mestring). En soleklar vinn-vinn-vinn-situasjon.

Kriterier for Maurtuva GårdsPensjonat:

Eksklusjonskriterier:

Når personen med demens ikke lenger fyller kriteriene for å være deltaker. At hun eller han ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet på gården og trenger mer hjelp fysisk, psykisk eller sosialt. Må fungere i gruppe sammen med andre og ikke ha behov for en til en oppfølging.

Oppholdet er fra tirsdag morgen til torsdag ettermiddag.

Årsplan for GårdsPensjonatet 2024:

MånedDato for GP
Mai 21.-23.
Juni18.-19.
August20.-22.
September17.-19.
Oktober22.-24.
November19.-21.
Desember17.-19.
Med forbehold om at vi får minst fem deltagere påmeldt.