Maurtuva Vekstgård

Ida Stene Tangstad

Styreleder.

Jeg er født i 1983 og er odelsjente fra Mosvik. Jeg er samboer med Stig Hogstad som eier og driver gården Hogstad Østre hvor Maurtuva Vekstgård er etablert.

Som odelsjente har jeg vokst opp med naturen rett utenfor husveggen. Friluftsliv, jakt og fiske har vært en naturlig og viktig del av oppveksten min, samtidig som det var fint å kunne hjelpe til med det som skulle gjøres på gården. Fra jeg var lita jente har jeg ønsket meg en jobb der jeg kan være ute når det er fint vær, og inne når det er ruskevær, helst med fysiske arbeidsoppgaver som man har på en gård.

Jeg er utdannet agronom fra Mære Landbruksskole med hest, biologi og ungdomsbedrift som fordypningsfag. Etter dette utdannet jeg meg som sykepleier ved HiNT Levanger i 2006, og har yrkeserfaring både fra sykehus, syke- og aldershjem og hjemmesykepleie.

Jeg er glad i mennesker og har siden 18 års-alderen drømt om å skape meg en arbeidsplass i kryssningspunktet mellom helse og natur der gårdens aktiviteter danner grunnlaget for opplevelser, trivsel, vekst og utvikling for alle som kommer til gårds. Med Maurtuva Vekstgård som arena og med gode kollegaer, er drømmejobben min blitt en realitet.