Maurtuva Vekstgård

Kjerstin Heggdal Grimstad

Daglig leder på Maurtuva Vekstgård.

– Gjennom oppveksten lærte jeg mye om fellesskap, om trivsel og trygghet, om hvordan det kan bli hvis disse faktorene mangler og om hvor mye omsorg og kjærlighet et stort, trivelig kjøkkenbord kan romme.

Mer om Kjerstin ›

Kine Nyeng Fjæran

Faglig ansvarlig sykepleier for tilbud til hjemmeboende med diagnosen kognitiv svikt og demens på Maurtuva Vekstgård.

Jeg er oppvokst ved sjøen i Leksvik. Ble tidlig glad i jakt- og friluftsliv, og det er fortsatt min hobby. Jeg flyttet etter hvert til vakre Inderøy, hvor jeg stiftet familie og trives godt.

Mer om Kine ›
Trude Hoff

Faglig ansvarlig for FamilieFakultetet og Sakkyndighetsarbeidet, samt ansvarlig psykolog for GårdsPensjonatet.

– Jeg vokste opp i Vallersund, ei bygd ute ved havet på Fosen. Samhold i stor og liten flokk har vært viktig. Dette har vært med på å forme meg til den jeg er som menneske. De fleste kjenner meg som både menneske- og dyrekjær.

Mer om Trude ›

Olav Villy

Maurtuvas eminente potet.

På gården er han som poteten og kan brukes til alt.. nesten.

Mer om Olav ›