Maurtuva Vekstgård

YPMD Trøndelag

YPMD Trøndelag er satsingen for et koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert pasientforløp for yngre personer med demenssykdom og deres pårørende.

I mars 2020 fant flere aktører sammen i erkjennelsen av at YPMD og deres pårørende opplever et pasientforløp hvor helsevesenet sitt tilbud oppleves fragmentert og til dels mangelfullt koordinert. Det forelå en felles erkjennelse av at det manglet et godt system for å ivareta disse pasientene gjennom et langt og krevende pasientforløp.

Mer om YPMD Trøndelag ›

TrivselsTreff

Trivselsdager på gården for hjemmeboende personer med sykdommen demens i regi av Inderøy kommune.

Hver tirsdag og fredag er det samling i gammelstu på Maurtuva – da er det TrivselsTreff. Dagene på gården består av gode måltider, aktiviteter etter interesse og ønske, sosialt samvær og en stor porsjon humor.

Mer om TrivselsTreffet ›


PensjonistPensjonatet

Et overnattingstilbud til hjemmeboende personer med sykdommen demens på Maurtuva Vekstgård i regi av Inderøy kommune.

De som har plass på TrivselsTreffet har også anledning til å booke seg inn på vårt pensjonat. I samarbeid med Inderøy kommune tilbyr Maurtuva Vekstgård overnatting for fire deltakere én gang pr. måned.

Mer om PensjonistPensjonatet ›

GårdsPensjonat

Et overnattingstilbud på Maurtuva Vekstgård for yngre personer med demenssykdom.

Tirsdag morgen til torsdag ettermiddag.

Mer om GårdsPensjonatet ›


Kurs og foredrag

På Maurtuva Vekstgård har vi siden 2012 jobbet innenfor området demensomsorg. Vi er sosiale entreprenører som sammen med Inderøy kommune har utviklet nye, spennende tilbud innenfor demensomsorgen.

Har dere lyst på et inspirasjonsforedrag om demens og demensomsorg? Vi skreddersyr budskapet til målgruppen.

Mer om Kurs og foredrag ›

Alternativ læringsarena

Fra og med 2019 er vi i gang med at Maurtuva Vekstgård benyttes som en alternativ læringsarena for barn og unge i samarbeid med skoler i kommunen.

Målet er å legge til rette for at elevene opplever mestring og mening, at de opplever å være med på nyttige arbeidsoppgaver som de lærer av.

Mer om Alternativ læringsarena ›


Overnatting og Airbnb

Har du lyst til å bo landlig i ei gammel trønderlån fra midten på 1800-tallet? Kanskje du ønsker å stå opp på morgenen og hente deg ferske egg fra hønsene i fjøset? Eller nyte roen og stillheten over en kopp kaffe ute på gårdstunet?

Da er kanskje Maurtuva Vekstgård noe for deg! Vi har 10 sengeplasser fordelt på 5 soverom, 2 bad med dusj og toalett, 1 toalett, vaskemaskin, oppvaskmaskin, wifi, 3 hjemmekoselige stuer og et kjøkken med alt man trenger av utstyr for å lage seg mat.

Mer om Overnatting og Airbnb ›