Maurtuva Vekstgård

Olav Villy Klo

Maurtuvas eminente potet.

Olav begynte å jobbe på Maurtuva Vekstgård i november 2013, og gjennom et utmerket samarbeid med NAV er han nå en fast del av staben. På gården er han som poteten og kan brukes til alt.. nesten. Han er sjåfør og skysser pensjonistene våre trygt til og fra TrivselsTreff og PensjonistPensjonat. Han er fjøsmester og vaktmester, og på kjøkkenet er han den perfekte assistentkokk.

«Dere vet ikke hvor heldige dere er som har Olav», sier våre pensjonister. Men akkurat der tar de nok litt feil – for det vet vi!