Maurtuva Vekstgård

Forskning

1. RESENS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige

01.01.2016 – 31.12.2018 ble forskningsprosjektet RESENS gjennomført. Dette var et interregprosjekt der prosjekteierne var Nord universitet og Mittuniversitetet i Østersund.

Målet med prosjektet: «I en stadig mer globalisert verden er det viktig å skape rom for vekst og støttestrukturer som legger til rette for mennerskers og bedrifters utvikling i lokalsamfunnene. Prosjektet skal stimulere til entreprenørskap og omstilling tynt befolkede områder. Partnerne i prosjektet skal skape grenseoverskridende forståelse for hvordan regional fornyelse kan fremmes gjennom samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon. Prosjektet skal også bidra til mer grenseoverskridende samarbeid om kunnskaps- og modellutvikling knyttet til samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon.»

Maurtuva Vekstgård var med som en av de sosiale entreprenørene i prosjektet. Nå er prosjektet over. Det resulterte i en bok der de sosiale entreprenørene i prosjektet ble presentert. Boka «ReSeNS – eksempler, samfunnseffekter og rådgivermetodikk» inneholder praktiske eksempler og erfaringer på sosialt entreprenørskap. Den ligger elektronisk tilgjengelig og kan lastes ned her ›

I tillegg ble det produsert en film om sosialt entreprenørskap. Denne ligger her ›

2. Demensomsorg på gård

Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som har til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. De etterspør brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer. Forskningsprosjektet er finansiert gjennom Bionær-programmet til Norges Forskningsråd og går over fire år med oppstart 1.1.2016.

I forskningsprosjektet søkes det blant annet svar på:

Forskningsprosjektet har fire hovedpartnere:

I Norge er det mellom 35 og 40 gårder som har dagtilbud til hjemmeboende personer med demens. Maurtuva Vekstgård er med i forskningsprosjektet og har hatt tett samarbeid med forskerne siden oppstarten. Les mer på Demensomsorg på gård ›

3. Maurtuva GårdsPensjonat – følgeforskning ved Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge godkjente i mai 2017 en søknad om støtte til følgeforskning av innovasjonsprosjektet som etter hvert ble hetende Maurtuva GårdsPensjonat.

Vi fikk støtte til ett års følgeforskning. Innovasjonsprosjektet går fra 2018 til 2019. Forskerteamet som har fulgt oss gjennom hele 2018 er Håkon Sivertsen, seniorrådgiver og forskningsleder, Trøndelag Forskning og Utvikling, Morten Stene, seniorforsker, Trøndelag Forskning og Utvikling og Bente Nordtug, førsteamanuensis, Nord universitet. Deres forskningsrapport etter året med følgeforskning ble publisert 22.03.19 og ligger her ›