Maurtuva Vekstgård

 


Kjerstin Heggdal Grimstad

Daglig leder på Maurtuva Vekstgård.

Mobil: 90 89 86 96
Epost: kjerstin@maurtuva.org

 


Kine Nyeng Fjæran

Faglig ansvarlig for tilbud til hjemmeboende med diagnosen kognitiv svikt og demens på Maurtuva Vekstgård.

Mobil: 45 45 40 62
Epost: kine@maurtuva.org
Her finner du oss!