Maurtuva Vekstgård

Anders Hugo Haraldsen

Det er noen forespørsler man bare ikke kan si nei til. Med grunnutdanning som sykepleier og et livslangt engasjement for familier i livskrise traff henvendelsen fra Maurtuva de riktige strengene. En faglig dyktig, engasjert og sprudlende gruppe mennesker hvor idealisme oppleves som den største drivkraften.

Erfaringen fra både privat og offentlig sektor gjør det forholdsvis lett å se at enkelte familier «faller mellom 2 stoler». Fellesnevneren er at de ikke rike nok eller «syke» nok til å fange behandlingsapparatets interesse.

Det er i dette mellomrommet jeg opplever at frivilligheten og sosiale entreprenører er en nødvendighet. Engasjement – primært av modige kvinner – som har vært forløperen til mange av dagens lovpålagte tjenester.

Maurtuva´s familiefakultet og pensjonistpensjonat opplever jeg som to gode eksempler på, å ikke bare ha sett et behov, men konkret etablert et tilbud som i et forebyggende perspektiv kunne/burde vært et offentlig tilbud.

Det som i tillegg imponerer med disse flotte folka er utviklingskraften som for tiden kommer familier som er rammet at tidlig demens til gode. I førersetet, men sammen med gode samhandlere, jobbes det utrolig godt med å skape et koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert pasientforløp for yngre mennesker med demens og deres pårørende.

Jeg er glad for at min kompetanse oppleves relevant.