Maurtuva Vekstgård

Einar Bangstad

Mitt engasjement for Maurtuva Vekstgård springer ut fra at Maurtuva bidrar med innovasjon og nyskapning for å utfylle/supplere det etablerte offentlige tilbudet. Mitt ønske er å bidra til at Maurtuva skal være en aktør som er med på å dekke et behov – og som gjennom god og riktig kvalitet kan gi et bedre liv for enkeltmennesker. Som tidligere kommunestyrepolitiker er det mitt mål å være med på å skape et tilbud som kan bistå det offentlige i deres brede, krevende og omfattende tjenesteproduksjon. På denne måten kan det totale tjenestetilbudet til enkeltmennesker bedres. Jeg inspireres også av driverne, Ida og Kjerstin, og ønsker å støtte opp med min kompetanse om alt arbeidet de to har lagt ned for å få Maurtuva til å bli det den er i dag.