Maurtuva Vekstgård

Milda Lunde Stene

Jeg ble kjent med Maurtuva i 2014 som en del av Connect Norges program for utvikling av grunderbedrifter. Gjennom 1 år var jeg engasjert som en mentor for den daglige ledelsen, og det ble et svært interessant år. Kjerstin og Ida viste et beundringsverdig engasjement og pågangsmot, og en stor tro på sin forretningside. Vi møttes jevnlig i de trivelige omgivelsene på Inderøya, og hadde mange interessante og utfordrende samtaler om de daglige aktivitetene som skulle sikre både inntekter og utvikling av tjenestene.

Da året var omme, ble jeg spurt om å gå inn i styret, noe jeg svært gjerne ville. Jeg mener at Maurtuva tilbyr spesialiserte tjenester som det er et stort behov for i samfunnet vårt. Stadig flere barn og eldre trenger faglig tilpasset hjelp og omsorg i nære og trygge omgivelser. Maurtuva er en interessant sosial entreprenør som tenker nytt på dette fagfeltet og har etter hvert opparbeidet seg god kontakt med aktuelle forskningsmiljø.

I det daglige er jeg ansatt i konsulentfirmaet WSP Norge i Trondheim, der jeg som prosjektleder bistår både offentlige og private virksomheter med analyser og gjennomføring av omstillings- og endringsprosesser. Dette har jeg nå holdt på med helt siden 2001. For tiden arbeider jeg spesielt med endringer innen helse og omsorgssektoren. Jeg er opprinnelig utdannet pedagog, men etter noen år som lærer begynte jeg å jobbe med organisasjonsutvikling i andre virksomheter, og har selv mange års ledererfaring fra bl.a. finans og IT-virksomheter, konsulentfirma og fra kommunal forvaltning.

Å være en del av styret for en liten gründerbedrift som Maurtuva betyr å få en unik anledning til å være med på en ny og spennende reise.