Maurtuva Vekstgård

Alternativ læringsarena

Maurtuva Vekstgård benyttes som en alternativ læringsarena for barn og unge i samarbeid med skoler i kommunen. Målet er å legge til rette for at elevene opplever mestring og mening, at de opplever å være med på nyttige arbeidsoppgaver som de lærer av.

De får gjennom praktisk arbeid lært mye om seg selv og hva som bor i dem. Vi bruker de praktiske aktivitetene til å bake inn kunnskaper, ferdigheter og holdninger som står på fagplanen. Målet er å bidra til mestring, motivasjon og glede over det vi får til sammen. Lakmustesten er om elevene trives, opplever tilbudet meningsfullt for dem og at de ønsker å komme tilbake til gården.

Eksempler på aktiviteter sammen med skoleelevene:

Tilbudene skreddersys i samarbeid med skolene til hver enkelt elev som kommer til gården.