Maurtuva Vekstgård

Robert Eriksson på besøk hos Maurtuva

Aktuelt 23.04.2013

Lederen av arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget, Robert Eriksson, var på besøk hos Maurtuva Vekstgård i april i 2013. Dette kom på trykk i Trønder-Avisa.

TRØNDER-AVISA: Starthjelp til barn og foreldre ›

http://www.facebook.com/pages/Maurtuva-Vekstg%C3%A5rd/356013754411731

Kategorier